เหรียญเจ้าสัว สมเด็จฯโต ปัจจัยสมทบทุนสร้างรูปเหมือน สมเด็จฯโต ปางปัญญาบารมี ประทานพร

เหรียญเจ้าสัว สมเด็จฯโต ปัจจัยสมทบทุนสร้างรูปเหมือน สมเด็จฯโต ปางปัญญาบารมี ประทานพร

นับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ ครั้งแรก “เจ้าสัว สมเด็จฯโต” หรือ “เหรียญรัตนตรัย” ภายในเหรียญประกอบด้วยการนิมิต ออกแบบอย่างสวยงาม ลงตัวภายในเหรียญ ประกอบไปด้วย