บทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ข้าพเจ้ามีความสุข "แผ่เมตตาให้ตนเอง" อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง